Nenechte si ujít ty nejlepší akce a nabídky! Doprava zdarma, akce a slevy na produkty, novinky a mnoho dalších.

774 993 315 Volejte Po-Pá (09:00 - 17:00)
kč
select
kč eur

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom e-shopu iPlody.cz je spoločnosť:

MKM pack s.r.o., Uherčice 91, 691 62 Uherčice

IČ: 02814650, DIČ: CZ02814650

Upozorňujeme zákazníkov, že vyobrazené fotografie sú ilustratívne. Z dôvodu veľkého množstva produktov, nie sme schopní fotografie denne aktualizovať. 

Ďalej upozorňujeme, že uvedená doba minimálnej trvanlivosti je informatívna a je odvodená od dátumu výroby. Konkrétny dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale produktu. 

Objednávka je jednostranný právny úkon odberateľa (kupujúceho) adresovaný dodávateľovi. Ide o návrh kúpnej zmluvy. Zostavením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami dodávateľa a že s nimi súhlasí. Zároveň vyslovuje súhlas s archivovaním svojich osobných údajov a informácií o uskutočnených objednávkach. Všetky prijaté objednávky sú považované za záväzné. 

Objednávky je možné podať jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 1. prostredníctvom objednávkového formulára na www.iplody.sk

 2. e-mailom na adresu eshop@mkmpack.cz

 3. telefonicky na telefónnom čísle +420 530 333 274

 4. osobne

 

Každá objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje:

 1. meno, priezvisko a presnú adresu odberateľa vrátane telefónu (kvôli doručeniu balíka)

 2. dodaciu adresu tovaru, pokiaľ sa líši od predchádzajúcej adresy

 3. presný popis tovaru vrátane kódu (uvedeného pri konkrétnom tovare v e-shope www.iplody.sk)

 4. spôsob odberu

 5. spôsob platby

Dodávateľ zasiela potvrdenie objednávky e-mailom. Potvrdenie obsahuje kontaktné údaje, presný popis a počet objednaného tovaru, presnú cenu, spôsob prepravy a dohodnutý spôsob platenia a kód objednávky, ktorá slúži na sledovanie objednávky. V prípade, že odberateľ nedostane potvrdenie svojej objednávky, je nutné kontaktovať dodávateľa za účelom zistenia, prečo nebola objednávka potvrdená. Cena uvedená v potvrdení objednávky je konečná. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade náhlej zmeny kurzu či nákupných cien tovaru. O tejto skutočnosti bude odberateľ bezodkladne informovaný a možno to považovať za dôvod na zrušenie objednávky zo strany odberateľa. Objednávku je možné zrušiť v nasledujúcich prípadoch: 

 1. požadovaný tovar nie je na sklade a odberateľ nesúhlasí s ponúknutým náhradným variantom tovaru ani s predĺženou dobou dodania

 2. zmenila sa dohodnutá cena tovaru v dôsledku náhlej zmeny aktuálneho kurzu či nákupných cien tovaru a odberateľ so zmenou ceny nesúhlasí

Na všetky objednávky je pozerané ako na záväzné a je s nimi nakladané rovnocenne pri doručení akýmkoľvek vyššie popísaným spôsobom. Vlastnícke právo prechádza na odberateľa zaplatením plnej sumy za tovar a jeho prevzatím. Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom spoločnosti MKM pack s.r.o.

Spoločnosť MKM pack s.r.o. zhromažďuje so súhlasom zákazníka jeho osobné údaje, a to meno a priezvisko/firmu, adresu/ adresu sídla/miesta podnikania, telefónny kontakt a e-mailové spojenie. Tieto údaje vyžaduje iba pre spracovanie objednávky av žiadnom prípade ich neposkytuje žiadnej tretej osobe. E-mailové spojenie môže byť využívané za účelom zasielania tzv. newsletterov.

 

PLATBY A DOPRAVA TOVARU

Číslo účtu.: 282828024/5500

Variabilný symbol platby: je číslo objednávky

Po odoslaní objednávky má Platiteľ možnosť využiť službu ePlatba+, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Platiteľ prostredníctvom internet bankingu odošle Platbu. Predávajúci expeduje tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí sú uskutočňované prostredníctvom účtu spoločnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia iba informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi. Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb. 

Dodávateľ účtuje pri zasielaní v rámci SR prepravné. Žiadne ďalšie doručovacie poplatky ako balné, poistné a pod. sa nepripočítava. Pri zasielaní do zahraničia sa cena poštovného riadi platným cenníkom konkrétnej zásielkovej služby, prípadne sa rieši individuálne.

Miestom plnenia pri osobnom odbere tovaru je miesto podnikania, pri doručení do domu je to adresa doručenia. Objednávka odberateľa je splnená okamihom odovzdania tovaru v mieste plnenia odberateľovi alebo dohodnutej prepravnej službe a od tohto okamihu prechádza zodpovednosť za tovar (poškodenie, strata) plne na odberateľa, prípadne zástupcu prepravnej spoločnosti. 

Kupujúci má povinnosť skontrolovať stav odobraného tovaru ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti v zmysle kompletnosti odobraného tovaru podľa prepravného listu, ďalej neporušenosti pásky či nepoškodenosti balenia a popr. odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky tovaru. Prípadné poškodenie alebo nekompletnosť zásielky, ktorá bola spôsobená vinou prepravnej spoločnosti, musí zákazník riešiť priamo s touto prepravnou spoločnosťou, nie so spoločnosťou MKM pack s.r.o.. Spoločnosť MKM pack s.r.o. však zaistí nutnú súčinnosť pri reklamácii zákazníka. Z toho dôvodu odporúča spoločnosť MKM pack s.r.o. podať o akomkoľvek prípade poškodenia alebo nekompletnosti zásielky tovaru v lehote bez zbytočného odkladu správu spoločnosti MKM pack s.r.o., a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Pokiaľ však zákazník prevezme od prepravcu zásielku zjavne poškodenú alebo nekompletnú a potvrdí svojím podpisom prevzatie takej zásielky, nie je možné reklamáciu dodatočne uplatniť. 

Pri nevyzdvihnutí alebo odmietnutí už expedovanej objednávky je predávajúci oprávnený po kupujúcom požadovať vynaložené náklady spojené so zasielaním a balením danej objednávky.

 

REKLAMÁCIA TOVARU

V prípade reklamácie je nutné nám produkt v originálnom obale bez zbytočného odkladu doručiť spoločne s kópiou dokladu o nákupe reklamovaného výrobku (eventuálne s dokladom o zaplatení produktu). Následne bude reklamovaný produkt posúdený reklamačným oddelením a na základe toho vám bude vydaný Reklamačný protokol s vyjadrením o uznaní či zamietnutí reklamácie. 

Lehota po vznesení reklamácie je 14 dní.

Reklamácie zasielajte na adresu:

MKM pack s.r.o., Blučina 627 (Areál Cezavy a.s.), Blučina 664 56 

Bez potrebných náležitostí spoločnosť MKM pack s.r.o. nie je povinná reklamačný prípad prevziať a tým bude považovaný za neoprávnený.

Záručná doba je v prípade potravín do dátumu použiteľnosti alebo minimálnej trvanlivosti, popr. do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, ak sú zo strany kupujúceho dodržané podmienky pre ich skladovanie a ak nebola potravina otvorená, okrem prípadu, keď je to nevyhnutné pre zistenie vady.

 

VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU

Odberateľ má podľa zákona (6. odsek novely Občianskeho zákonníka č.367/2000) právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu (upozorňujeme, že právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu sa týka len zákazníkov, ktorí neodoberajú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti). Celý proces sa rieši individuálne podľa situácie, záleží na dohovore dodávateľa s odberateľom a s riešením musia súhlasiť obe strany. Po vrátení tovaru dodávateľovi obdrží odberateľ späť zaplatené peniaze, alebo nový výrobok s vyhovujúcimi parametrami. Pri procese vrátenia či výmeny tovaru musia byť dodržané nasledujúce podmienky: 

 1. tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale

 2. k tovaru musí byť priložená kópia zasielanej faktúry

 3. tovar musí byť zaslaný ako obyčajný balík, dobierkový balík dodávateľ neprijme

Do balíka s vráteným tovarom je nutné priložiť list s informáciou, že sa jedná o reklamáciu, vrátenie či výmenu tovaru! Pri vrátení tovaru na tento list odberateľ napíše aj číslo bankového účtu, na ktorý má byť poukázaná platba za vrátený tovar. Suma za poštovné sa nevracia.

 

ZÁVEREČNÁ  USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky sú platné od 5.11.2018. Spoločnosť MKM pack s.r.o. je oprávnená obchodné podmienky kedykoľvek meniť.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. 

 

Snažíme se minimalizovat produktový odpad

nákup bez odpadu

Surovinu navážíme
podle vašeho výběru

ekologický obal

Pečlivě zabalíme
do ekologického
sáčku

šetříme planetu Zemi

I vy šetříte
planetu Zemi

Zobrazit kategorii ZERO PLASTIC