Nenechajte si ujsť tie najlepšie akcie a ponuky! Doprava zadarmo, akcie a zľavy na produkty, novinky a veľa ďalšieho.

Reklamačný poriadok

 

REKLAMÁCIA TOVARU

V prípade reklamácie tovaru doručte bez zbytočného odkladu produkt na našu adresu, a to v originálnom balení spoločne s kópiou dokladu o kúpe reklamovaného výrobku (prípadne s dokladom o zaplatení produktu) a so správne vyplneným reklamačným listom (na stiahnutie TU).

Lehota na reklamáciu tovaru je 14 dní.

Reklamácie zasielajte na adresu:

Low Carb Market s.r.o., U michelského mlýna 383/33, Michle (Praha 4), 140 00

Bez potrebných náležitostí nie je spoločnosť MKM pack s.r.o. povinná reklamáciu prevziať, čím sa stáva reklamácia neoprávnenou.

V prípade potravín plynie záručná doba do dátumu spotreby alebo do dátumu minimálnej trvanlivosti, príp. do doby, kedy má byť tovar spotrebovaný (samozrejme, ak sú zo strany kupujúceho dodržané všetky podmienky skladovania a tovar nebol otvorený; okrem prípadu, kedy je nevyhnutné tovar otvoriť kvôli zisteniu poškodenia/vady).

Reklamačný formulár nájdete na tomto odkaze:

https://www.iplody.cz/iplody_reklamace_formular_vzor.pdf

REKLAMÁCIA TOVARU

V prípade reklamácie je nutné nám produkt v originálnom obale bez zbytočného odkladu doručiť spoločne s kópiou dokladu o nákupe reklamovaného výrobku (eventuálne s dokladom o zaplatení produktu) as riadne vyplneným reklamačným listom (k stiahnutiu ↓TU↓). Následne bude reklamovaný produkt posúdený reklamačným oddelením a na základe toho vám bude vydaný Reklamačný protokol s vyjadrením o uznaní či zamietnutí reklamácie.

https://www.iplody.cz/iplody_reklamace_formular_vzor.pdf

Lehota po vznesení reklamácie je 14 dní.

Reklamácie zasielajte na adresu:

MKM pack s.r.o., Na Cézavě 627 (Areál Cezavy a.s.), Blučina 664 56, Česká republika

Bez potrebných náležitostí spoločnosť MKM pack s.r.o. nie je povinná reklamačný prípad prevziať a tým bude považovaný za neoprávnený.

Záručná doba je v prípade potravín do dátumu použiteľnosti alebo minimálnej trvanlivosti, popr. do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, ak sú zo strany kupujúceho dodržané podmienky pre ich skladovanie a ak nebola potravina otvorená, okrem prípadu, keď je to nevyhnutné pre zistenie vady.