Nenechajte si ujsť tie najlepšie akcie a ponuky! Doprava zadarmo, akcie a zľavy na produkty, novinky a veľa ďalšieho.

Reklamačný poriadok

REKLAMÁCIA TOVARU

V prípade reklamácie je nutné nám produkt v originálnom obale bez zbytočného odkladu doručiť spoločne s kópiou dokladu o nákupe reklamovaného výrobku (eventuálne s dokladom o zaplatení produktu) as riadne vyplneným reklamačným listom (k stiahnutiu ↓TU↓). Následne bude reklamovaný produkt posúdený reklamačným oddelením a na základe toho vám bude vydaný Reklamačný protokol s vyjadrením o uznaní či zamietnutí reklamácie.

https://www.iplody.cz/iplody_reklamace_formular_vzor.pdf

Lehota po vznesení reklamácie je 14 dní.

Reklamácie zasielajte na adresu:

Low Carb Market s.r.o., Blučina 627, 664 56, Areál Cezava a.s.

Bez potrebných náležitostí spoločnosť Low Carb Market s.r.o. nie je povinná reklamačný prípad prevziať a tým bude považovaný za neoprávnený.

Záručná doba je v prípade potravín do dátumu použiteľnosti alebo minimálnej trvanlivosti, popr. do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, ak sú zo strany kupujúceho dodržané podmienky pre ich skladovanie a ak nebola potravina otvorená, okrem prípadu, keď je to nevyhnutné pre zistenie vady.